Čo robiť v prípade poruchy vozidla alebo havárie?

Všetci šoféri si uvedomujú, že cestná doprava je vždy spojená s určitým rizikom havárie, prípadne inou poruchou vozidla. Stať sa môže čokoľvek, a to aj tým najlepším vodičom. Nezriedka sme svedkami dopravnej nehody zavinenej mikrospánkom, nepozornosťou, prípadne alkoholom. Tak či onak, z tejto nepríjemnej situácie sa potrebujete čo najskôr dostať.

Práve preto je vždy dobré mať vo svojom mobilnom telefóne uložené číslo na spoľahlivú odťahovú službu. Tá zabezpečí odťah a vyprostenie osobného, no tiež nákladného automobilu, jeho opravu, a to všetko za istých podmienok aj v rámci povinného zmluvného alebo havarijného poistenia.

Dobrá odťahová služba sa tiež postará o otvorenie vášho auta ak vám boli ukradnuté kľúče, z miesta havárie vás odvezie domov, prípadne poskytne ubytovanie alebo prenajme náhradné vozidlo. Preto nikdy nezabúdajte, že odťahové služby vám skutočne môžu pomôcť aj v situáciách, kedy si neviete dať rady a sami by ste podobnú činnosť zvládli len ťažko.