Bezpečnosť je podstatným atribútom pri prevádzke Vášho vozidla

V televíznom spravodajstve vídame takmer každodenne rôzne informácie o dopravných nehodách, ktoré majú bohužiaľ často i tragické následky. Polícia a ministerstvo dopravy sa neustále snažia vykonávať všetky dostupné opatrenia pre to, aby týmto nehodám a nepríjemným udalostiam zabránili. Ani zvyšovanie pokút za rôzne dopravné priestupky, prípadne hrozba odňatia slobody však stále nie je dostatočnou výstrahou pre viacerých šoférov, ktorí sú ochotní pre niekoľko minút riskovať život seba i ostatných účastníkov cestnej premávky.

Continue reading Bezpečnosť je podstatným atribútom pri prevádzke Vášho vozidla