05

PZP je povinné aj pre motorky

Stali ste sa čerstvým majiteľom motorky a trápia otázky týkajúce sa základných povinností, ktoré vám z vlastníctva motorky vyplynuli? V tom prípade je nutné, aby ste si uvedomili, že motorky, podobne ako autá musia mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie, keďže sa jedná o jednostopové motorové vozidlá, ktoré môžu svojou prevádzkou spôsobiť škody iným vozidlám pôsobiacim v cestnej premávke. V prípade, že držiteľ motorky nerešpektuje povinnosť uzatvoriť si PZP,  v prípade nehody čelí zvýšeným nákladom súvisiacim s odškodnením dotknutých strán a zavarí mu aj fakt, že nerešpektovanie zákona predstavuje trestný čin.

PZP motorky sa svojím charakterom podobá na povinné zmluvné poistenie áut. Aj výpočet poistného pri PZP motorky závisí od podobných parametrov, aké sú zohľadňované pri autách. V prvom rade ide o rok výroby, silu motora, objem valcov motora a mnohých ďalších. Jednotlivé poisťovne uplatňujú svojim klientom rôzne zľavy týkajúce sa najmä bez škodového priebehu minulých poistení. Pri povinnom zmluvnom poistení je bežne zaužívaná prax, ktorá povoľuje motoristom uzatvoriť PZP len na obdobie tých mesiacov, kedy na motorke aj reálne jazdia. Výhodou takéhoto typu PZP motoriek je skutočnosť, že dochádza k výraznej úspore peňazí, ako aj fakt, že nemusia odhlasovať svoje motorky pred zimou a znovu ich prihlasovať na jar. Motoristov poteší aj fakt, že povinné zmluvné poistenie motoriek je rádovo nižšie ako je to v prípade automobilov.