pzp

Poistenie auta môže byť povinnosťou, ale aj voľbou

Nové auto je pre každého z nás veľkou investíciou. Mnoho ľudí na automobil sporí dlhé roky a tešia sa, keď si ho môžu zadovážiť a výrazne si tak zjednodušiť život, či zvýšiť komfort. Je pochopiteľné, že po tom, ako sa nám podarí si auto konečne kúpiť, chcem sa aj postarať o to, aby bolo riadne poistené. V praxi rozlišujme dva druhy poistenia motorových vozidiel:

·       Povinné zmluvné poistenie (PZP) – Povinné zmluvné poistenie je, ako jeho názov napovedá, povinný uzatvoriť každý vlastník motorového vozidla. PZP sa stará o pokrytie škôd spôsobené vedením motorového vozidla. Takéto poistenie sa kvalifikuje v rôznych úrovniach, ktoré odlišujú doplnkové služby k poisteniu, ako napríklad asistenčné služby (odtiahnutie v prípade nehody, oprava defektu na mieste, či náhradné vozidlo).

·       Havarijné poistenie (HP) – Havarijné poistenie je službou, ktorá je dobrovoľná a slúži na pokrytie nákladov zapríčinených haváriou, krádežou, či vandalizmom. Uzatvára sa bez spoluúčasti, alebo s fixnou spoluúčasťou, ktorú v prípade poistnej udalosti platí klient a zvyšné náklady hradí poisťovňa. Asistenčné služby sú bežnou súčasťou poistenia, avšak existuje možnosť si pripoistiť napríklad čelné sklo, batožinu, alebo aj úrazové pripoistenie.

Poistenie auta je službou, ktorú každý z nás ocení. Na cestách na nás bežne striehnu rôzne nástrahy a je veľkou výhodou byť pripravení na nečakané výdavky, ktoré nám môžu nepredvídateľné situácie spôsobiť.