Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Povinné zmluvné poistenie

Pre osobné a nákladné (úžitkové) vozidlá do 3,5 t a taktiež pre prívesné vozíky za osobné automobily do 750 kg

poistné krytie je vo výške 2,5 mil. € (75,315 mil. Sk) pri škodách na zdraví a usmrtení a 0,7 mil. € (21,088 mil. Sk) pri škode na majetku a ušlom zisku

klienti automaticky získavajú bezplatne atraktívny balík asistenčných služieb pre prípad dopravnej nehody, poruchy alebo krádeže na území SR i v zahraničí

v rámci základného krytia zdarma úrazové poistenie s poistnou ochranou 35 000 EUR (1 054 410 SKK)

výhodné pripoistenia: individuálne zdravotné a poistenie právnej ochrany

Predaj áut – online sprievodca pri kúpe nového automobilu.

Bonusy a zľavy:

  • Bonus 50 % pre klientov s celoživotným bezškodovým priebehom
  • nižšie poistné aj pre klientov s minimálne 3 ročným bezškodovým priebehom
  • zľava 10 % v prípade, že vozidlo najazdí menej ako 12 000 km ročne