UNIQA poisťovňa, a.s.

Povinné zmluvné poistenie

Je možné uzavrieť pre viacero druhov vozidiel (motocykle, štvorkolky, osobné a nákladné MV do 3,5 t, nákladné nad 3,5 t, prívesy)

poistné krytie je vo výške 2,5 mil. € (75,315 mil. Sk) pri škodách na zdraví a usmrtení a 0,7 mil. € (21,088 mil. Sk) pri škode na majetku a ušlom zisku

každý klient s platnou zmluvou PZP získava program pomoci – asistenčné služby UNIQA Assistance v prípade nehody, havárie alebo iného poškodenia vozidla na území SR i v zahraničí

Bonusy a zľavy:

  • Bonus za priebeh bez škôd do výšky 50 %
  • zľava 20 % pre dôchodcov nad 70 rokov
  • zľava pre držiteľov nad 27 rokov a pre PO i podnikateľov
  • štvrťročné i polročné splátky bez navýšenia