Dôležitosť cestovného poistenia sa neustále potvrdzuje

 

Letná dovolenková sezóna je približne v polovici a už neraz sa ukázalo, aké dôležité je uzatvorené cestovné poistenie pre prežitie pohodovej a príjemnej dovolenky. Len nedávny príklad krachu štyroch ruských cestoviek, ktoré v zahraničí bez pomoci nechali takmer 30-tisíc ľudí ukazuje, ako rýchlo a k horšiemu sa dokáže otočiť na prvý pohľad bezproblémová situácia. Preto je nesmierne dôležité nezabúdať na cestovné poistenie a ak vás dovolenka ešte čaká, tak si túto poistku určite uzavrieť.

 

Okrem týchto ruských turistov potvrdzujú vznik možných nepríjemností aj viacerí slovenskí turisti, ktorých v zahraničí postretol nejaký nepríjemný problém. Pokiaľ mali uzatvorené cestovné poistenie, tak sa v podstate nič zlé nestalo, poisťovňa im preplatila škodu a tým sa všetko skončilo. Ak však túto poistku nemali, tak vznikol problém a často ho museli riešiť jedine svojpomocne. Ako sami môžete vidieť, je to priam matematicky jednoduché – minimálna námaha na uzavretie poistky a nízky poplatok proti obrovskej námahe a nákladom spojených s riešením problému. Stať sa môže totiž naozaj všeličo od zlého počasia cez chorobu či straty batožiny. Preto sa naozaj radšej poistite – sami uvidíte, že získate potrebný pocit pokoja a následne si tak dovolenku aj lepšie užijete. Navyše, ak sa stane niečo nepríjemné, tak sa budete môcť obrátiť priamo na poisťovňu a spoločnými silami problém vyriešite, pokiaľ navyše budete napríklad platiť za služby lekára v zahraničí, čo je obvykle veľmi drahé, tak vám poisťovňa finančne pomôže.

Uzatváranie poistiek on-line je v súčasnosti úplne bežné

 

Pamätáte si, ako bolo kedysi nevyhnutné a potrebné vystáť pre uzatvorenie poistky dlhú radu na kamennej pobočke poisťovne a vy ste tak stratili až polku pracovného dňa? Ľudí takéto čakanie hnevalo a deprimovalo, veď stráviť pol dňa neefektívnym čakaním by nechcel asi nikto. Našťastie ale prišiel nástup internetu a zrazu sa otvorila úplne iná možnosť – uzatváranie poistiek on-line. Potešili sa predovšetkým majitelia automobilov, tí totiž dovtedy museli pri každej kúpe auta vystáť radu na uzavretie PZP, prípadne aj iných doplnkových poistiek. Dnes môžu títo majitelia áut pohodlne uzavrieť poistenie auta online.

 

Nie je to však len tak, že si pošlete žiadosť mailom a vám potom príde domov poštou poistka. Funguje to oveľa lepšie – pri uzatváraní poistenia si totiž poisťovňa od vás vypýta údaje o vašom vozidle i o vás. V rámci vozidla sa zisťuje predovšetkým vek auta, najazdené kilometre, nehodová minulosť a podobne. Skúsenosti spolu s nehodovou minulosťou sa zisťujú pri vodičovi. Možno sami dobre viete, že čím menej nehôd a porúch, tým je náchylnosť na poistné udalosti nižšia a vy tak zaplatíte za poistku menej. Na internete potrebujete zadať tieto údaje, následne už len poistku priamo uzatvoríte a za pätnásť minút máte vyriešenú záležitosť, ktorá kedysi trvala aj pol dňa. Elektronicky môžete okrem PZP uzavrieť aj ďalšie poistenia automobilov. Veľmi dobré je napríklad havarijné poistenie, to kryje vaše náklady na škody pri dopravných nehodách.

Hovoríte si, že havarijné poistenie sa vám neoplatí? Mýlite sa!

Na našich cestách jazdí viacero motoristov, tvrdiacich výroky v štýle, že sa im uzatvárať nepovinné havarijné poistenie neoplatí a že je to pre nich vlastne jedna veľká strata peňazí i času. Aká je teda skutočná pravda a oplatí sa uzavrieť havarijné poistenie? Podľa nás sa to jednoznačne oplatí, veď takéto poistenie auta ponúka omnoho širšie poistné krytie než klasické a zákonom stanovené povinné zmluvné poistenie. Pri havarijnom poistení sa vám v prvom rade preplácajú aj náklady na škody, ktoré spôsobili iní motoristi vám a celkové krytie pri autonehodách či poruchách vozidiel je jednoducho oveľa vyššie a lepšie. Kvôli tomuto sa havarijné poistenie oplatí – vďaka PZP síce nebudete musieť sami splácať neúmyselné škody, pri nehode spôsobenej iným šoférom by ste však museli náklady znášať v určitej miere sami. Havarijné poistenie vás od toho odbremení a vy si tak budete môcť  dopriať pocit istoty, že v prípade neočakávanej udalosti neostane v daných problémoch sami!

Povinné zmluvné poistenie je nutnosťou pre majiteľov áut

Zakúpili ste si osobný automobil a myslíte si, že ste zo strany vynaložených nákladov už 5,,za vodou?“ Tak v tom prípade sa dosť výrazne mýlite, nakoľko vás už čoskoro čaká obdobie vybavovania a platenia rôznych poistení, známok, potvrdení, registrácii atď. Tieto záležitosti môžu byť pre motoristov povinné aj nepovinné, pričom najvýznamnejšou povinnou položkou je v tomto zozname povinné zmluvné poistenie automobilov. Je totiž zákonom stanovené a pokiaľ by ste ho napríklad neuzavreli, tak vám hrozí mastná pokuta a možné ďalšie postihy. Toto poistenie totiž hradí všetky škody, ktoré neúmyselne spôsobíte inému motoristovi. Typickým príkladom je drobná havária na parkovisku, keď omylom nabúrate do iného vozidla, alebo len ľahko poškodíte jeho plechy. V tom prípade je pri uzavretom PZP riešenie problému veľmi jednoduché – stačí poskytnúť druhému motoristovi číslo svojej povinnej poistky, z ktorej sa následne táto škoda vyplatí a celý problém bude môcť byť okamžite zažehnaný.

Vyberte si z poistení automobilov tie, ktoré vám vyhovujú!

Automobil predstavuje mimoriadne hodnotný majetok, ktorý si pri kúpe vyžaduje pomerne vysokú investíciu. Z tohto dôvodu je dôležité si tento majetok chrániť, a to formou rôznych poistení. V súvislosti s automobilmi musí každý majiteľ auta uzavrieť povinné zmluvné poistenie, ktoré je zákonom stanovené pre každého majiteľa motorového vozidla, pričom sa ním uhrádza určitá miera škody spôsobená inému vozidlu. Pokiaľ však chcete krytie poistných udalostí rozšíriť aj na svoju vlastnú osobu, tak využite nepovinné, ale veľmi užitočné havarijné poistenie. Toto poistenie nie je vyslovene zákonom stanovené, ale predsa je veľmi obľúbené a často využívané mnohými motoristami. Poisťovne ponúkajú rôzne cenové ponuky havarijného poistenia, z ktorých si môžete vybrať podľa vlastných preferencií. Záleží teda len na vás, aké poistné krytie vozidla si sami vytvoríte – môžete totiž kombinovať povinné poistenie, havarijné poistenie a takisto aj rôzne ďalšie pripoistenia.

Nezabudnite na poistenie vášho automobilu!

Automobil je mimoriadne ceneným majetkom hneď z hľadiska niekoľkých aspektov. Prvým a logickým je jeho vysoká obstarávacia cena, tým ďalším zase jeho nevyhnutnosť v živote mnohých ľudí. Práve mobilita je dnes veľmi dôležitá a v súčasnosti je auto zrejme najrýchlejším a najflexibilnejším bežne využívaným dopravným prostriedkom. V živote sa často snažíme poistiť si to, čo je pre nás dôležité, pričom podobne zmýšľajú motoristi aj pri svojich automobiloch. Pokiaľ náhodou takto nezmýšľate a poistenie uzatvorené nemáte, tak to čo najskôr zmeňte! Jednak vám to určuje aj zákon v prípade povinného zmluvného poistenia, ktoré musí uzatvoriť každý držiteľ automobilu. Takisto je však vhodné uvažovať aj nad havarijným poistením, ktoré kryje škody v ešte väčšom rozsahu a poskytuje tak poistné plnenie vzniknuté pri nepríjemných nehodách. Veríme, že na poistenia nezabudnete a uzavriete ich čo najskôr, aby ste tak mohli zodpovedne a plnohodnotne využívať svoj automobil bez strachu, že by vám prípadnú škodu nemal kto preplatiť!

Union poisťovňa, a.s.

Povinné zmluvné poistenie – OPTIMUM

Poistenie sa dá uzavrieť nielen pre osobné vozidlá, ale aj pre nákladné vozidlá, motocykle, prívesy a pod.

poistné krytie je vo výške 3,0 mil. € (90,378 mil. Sk) pri škodách na zdraví a usmrtení a 3,0 mil. € (90,378 mil. Sk) pri škode na majetku a ušlom zisku

zdarma balík kvalitných a širokých asistenčných služieb od spoločnosti EuroCross platných pre SR aj pre zahraničie

Povinné zmluvné poistenie – EXCELLENT

Poistenie sa dá uzavrieť nielen pre osobné vozidlá, ale aj pre nákladné vozidlá, motocykle, prívesy a pod.

poistné krytie je vo výške 5,0 mil. € (150,630 mil. Sk) pri škodách na zdraví a usmrtení a 5,0 mil. € (150,630 mil. Sk) pri škode na majetku a ušlom zisku

zdarma balík kvalitných a širokých asistenčných služieb od spoločnosti EuroCross platných pre SR aj pre zahraničie s vyššími limitmi služieb

Bonusy a zľavy:

  • bonus za priebeh bez škôd do výšky 50 %
  • internetová obchodná zľava do 5 %
  • vernostná zľava za iné poistenie alebo klientov v Union zdravotnej poisťovni 5 %
  • odmena pre priebeh bez škôd klientov (Garancia odmeny) – klientovi (iba FO), ktorý počas prvých 10 mesiacov poistenia nespôsobí poistnú udalosť, bude vyplatená odmena vo výške 10 % ročného poistného. Platí pre poistené vozidlá do celkovej hmotnosti 3,5 t.
  • štvrťročné i polročné splátky bez navýšenia