Groupama Poisťovňa, a.s.

Povinné zmluvné poistenie

Je možné uzavrieť pre viacero druhov vozidiel (motocykle, štvorkolky, osobné a nákladné MV do 3,5 t, nákladné nad 3,5 t, prívesy) poistné krytie je vo výške 2,5 mil. € (75,315 mil. Sk) pri škodách na zdraví a usmrtení a 0,5 mil. € (15,063 mil. Sk) pri škode na majetku a ušlom zisku klient s platnou zmluvou PZP je zaradený do programu Groupama assistance, v ktorom sú asistenčné služby zabezpečované spoločnosťou ASA (AUTOKLUB SLOVAKIA ASSISTANCE) zdarma pripoistenie čelného skla (pre osobné MV do 3,5 t) – zmluvy uzavreté do 31.10.2009.

Bonusy a zľavy:

  • Bonus za  priebeh bez škôd do výšky 50 %
  • zľava 50 % pre dôchodcov nad 70 rokov a pre držiteľov preukazu ZŤP
  • internetová zľava do výšky 15 %
  • obchodná zľava do výšky 25 %
  • zľava 10 % za iné poistenie v tejto poisťovni
  • štvrťročné i polročné splátky bez navýšenia