Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

Povinné zmluvné poistenie – produkt ŠTANDARD

Pre všetky druhy vozidiel od motocyklov, cez osobné a nákladné vozidlá až po traktory či rôzne prípojné vozidlá poistné krytie je vo výške 2,5 mil. € (75,315 mil. Sk) pri škodách na zdraví a usmrtení a 1,0 mil. € (30,126 mil. Sk) pri škode na majetku a ušlom zisku zdarma asistenčné služby „ASSISTANCE“ (na území SR i v zahraničí) poskytujúce predcestovnú a technickú asistenciu.

Povinné zmluvné poistenie – produkt PLUS

Pre všetky druhy vozidiel od motocyklov, cez osobné a nákladné vozidlá až po traktory či rôzne prípojné vozidlá poistné krytie je vo výške 4,0 mil. € (120,504 mil. Sk) pri škodách na zdraví a usmrtení a 4,0 mil. € (120,504 mil. Sk) pri škode na majetku a ušlom zisku zdarma rozšírené asistenčné služby „ASSISTANCE“ (na území SR i v zahraničí) poskytujúce predcestovnú, technickú, administratívno-právnu a lekársku asistenciu.

Bonusy a zľavy:

  • Bonus za priebeh bez škôd do výšky 60 %
  • zľava ak držiteľ vozidla je rodičom dieťaťa do 14 rokov, zľavu dostane i starý rodič vnuka do 14 rokov a tehotná držiteľka, prípadne jej manžel
  • zľava 5 % za iné poistenie v tejto poisťovni alebo aktívny produkt vo VÚB, a.s.
  • zľava za vek vozidla nad 15 rokov
  • zľava za MV jazdiace len na území SR a ČR
  • zľava 15 % za vozidlo z rokom výroby 2008 alebo 2009
  • zľava 15 % za vozidlo z rokom výroby 2008 alebo 2009
  • polročné splátky poistného bez navýšenia
  • akciové ceny pre vozidlá so zdvihový objemom motora od 2501 cm vrátane (AKCIA 285)

Frederik Buza

Frederik Buza