AXA pojišťovna, a.s.

Povinné zmluvné poistenie

Pre osobné a nákladné (úžitkové) vozidlá do 3,5 t a taktiež pre prívesné vozíky za osobné automobily do 750 kg (vrátane obytných poistné krytie je vo výške 2,5 mil. € (75,315 mil. Sk) pri škodách na zdraví a usmrtení a 2,5 mil. € (75,315 mil. Sk) pri škode na majetku a ušlom zisku zdarma široké a kvalitné asistenčné služby AXA Assistance (na území SR i v zahraničí) možný on-line prístup k poistnej zmluve výhodné a široké pripoistenia: pripoistenie rozsiahlejšej právnej asistencie – Komfort; pripoistenie skiel; pripoistenie batožiny, pripoistenie náhradného vozidla ; úrazové pripoistenie.

Bonusy a zľavy:

  • Bonus za bezškodový priebeh do výšky 50 %
  • polročné a štvrťročné splátky bez navýšenia poistného
  • v prípade platby poštovou poukážkou si poisťovňa účtuje prirážku 4 EUR (120,50 Sk)