Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Povinné zmluvné poistenie – modul BASIC

Poistenie vozidla určené pre príležitostných vodičov, ktorí menej jazdia ponúka základný limit poistného plnenia, ktorý pri škodách na zdraví a usmrtení predstavuje maximálne 2,5 mil. € (75,315 mil. Sk) bez ohľadu na počet zranených a pri vecných škodách i ušlom zisku je to spolu maximálne 664 tis. € (20,004 mil. Sk) na jednu poistnú udalosť má povinnú spoluúčasť v troch rôznych výškach asistenčné služby Mondial Assistance za príplatok 3,29 € (99,11 Sk).

Povinné zmluvné poistenie – modul STANDARD

Zákonné poistenie určené pre bežných vodičov základný limit poistného plnenia, ktorý pri škodách na zdraví a usmrtení predstavuje maximálne 2,5 mil. € (75,315 mil. Sk) bez ohľadu na počet zranených a pri vecných škodách i ušlom zisku je to spolu maximálne 664 tis. € (20,004 mil. Sk) na jednu poistnú udalosť dojednáva sa bez spoluúčasti asistenčné služby Mondial Assistance za príplatok 3,29 € (99,11 Sk).

Povinné zmluvné poistenie – modul OPTIMAL

Poistenie určené pre každodenných vodičov, ktorí cestujú často do zahraničia. Vyšší limit poistného plnenia, ktorý pri škodách na zdraví a usmrtení predstavuje maximálne 3,8 mil. € (114,479 mil. Sk) bez ohľadu na počet zranených a pri vecných škodách i ušlom zisku je to spolu maximálne3,8 mil. € (114,479 mil. Sk) na jednu poistnú udalosť možnosť uzatvorenia spoluúčasti, zdarma asistenčné služby Mondial Assistance.

Bonusy a zľavy:

  • Bonus za  priebeh bez škôd do výšky 60 %
  • zľava 10 % alebo 20 % podľa kubatúry MV (platí len pre osobné a nákladné MV do 3,5 t)
  • vernostnú zľavu 5 % alebo 7 % alebo 10 % za iné poistenia
  • zľavu do výšky 15 %, ak sa rozhodnete pre spoluúčasť
  • zmluvnú zľavu do výšky 5% alebo 10 % (pre poistencov VšZP, pre zamestnancov Siemens, ….)
  • 33 % zľava na PZP druhého auta v rodine – “Rodinný autobalík PZP”
  • zvýhodnenie pri ročnej platbe